Ngày đăng : 10/02/2017         Lượt xem: 0

Ma trận đề KT chương III môn HH12 ở HKII


Xem chi tiết
Ngày đăng : 10/02/2017         Lượt xem: 0

Ma trận đề KT chương IV môn GT12 ở HKII


Xem chi tiết
Ngày đăng : 10/02/2017         Lượt xem: 0

Ma trận đề KT chương III môn GT12 ở HKII


Xem chi tiết
Ngày đăng : 08/02/2017         Lượt xem: 0

Kế hoạch tháng 02/2017 của Tỏ Toán - TD - GDQP


Xem chi tiết
Ngày đăng : 08/02/2017         Lượt xem: 0

Đề thử nghiệm môn Toán của Bộ GD


Xem chi tiết
Ngày đăng : 12/01/2017         Lượt xem: 0

Kê hoạch dạy thay


Xem chi tiết
Ngày đăng : 10/01/2017         Lượt xem: 0

KẾ HOẠCH THÁNG 1-2017


Xem chi tiết
Ngày đăng : 10/01/2017         Lượt xem: 0

KẾT QUẢ HKI MÔN TD


Xem chi tiết
Ngày đăng : 10/01/2017         Lượt xem: 0

KẾT QUẢ HKI MÔN TOÁN


Xem chi tiết
Ngày đăng : 10/01/2017         Lượt xem: 0

KẾT QUẢ BỘ MÔN HKI


Xem chi tiết
Ngày đăng : 08/12/2016         Lượt xem: 0

KẾ HOẠCH THÁNG 12 CỦA TỔ


Xem chi tiết
Ngày đăng : 16/11/2016         Lượt xem: 0

Chỉ tiêu bộ môn chi tiết từng GV


Xem chi tiết
Ngày đăng : 04/11/2016         Lượt xem: 0

KẾ HOẠCH THÁNG 11


Xem chi tiết
Ngày đăng : 02/11/2016         Lượt xem: 0

dự thảo kế hoạch hoạt động tổ Toán - TD - GDQP


Xem chi tiết
Ngày đăng : 28/10/2016         Lượt xem: 0

Ma trận đề KT HH11


Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn