TUYÊN TRUYỀN BIỂN ĐẢO

 Việt Nam là một quốc gia ven biển có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực và trên Thế giới. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và con người Việt Nam.

 

Việc xây dựng, quản lý, phát triển và bảo vệ quyền lợi biển là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với việc gìn giữ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong thời kỳ mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo. Thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên Biển và Hải đảo của Tổ quốc.

             Trong khuôn khổ các hoạt động tuyên truyền về Biển và Hải đảo  năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau lưu hành toàn bộ 5 File phim tài liệu “Tiềm năng của Biển và Hải đảo Việt Nam” (Nguồn từ Tổng Cục Biển và Hải đảo)

 
 
Tập 2(Phần 1): Những Khu Sinh Thái Biển (Phần 1)
 
Tập 2(Phần 1): Những Khu Sinh Thái Biển (Phần 2)
 
Tập 3(Phần 2): Những Khu Sinh Thái Biển (Phần 1)
 
Tập 3(Phần 2): Những Khu Sinh Thái Biển (Phần 2)
 
Tập 4: Nhịp Sống Bên Bờ Đại Dương (phần 1)
 
Tập 4: Nhịp Sống Bên Bờ Đại Dương (phần 2)
 
Tập 5: Khoa Học Công Nghệ Và Kinh Tế Biển (phần 1)
 
Tập 5: Khoa Học Công Nghệ Và Kinh Tế Biển (phần 2)
Quốc Đồng-VP
Tải xuống
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn