SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT NGUYỄN MAI

                           

Số:   43   /TB- THPT NM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

         Cái Nước, ngày 11  tháng 5 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2015-2016

------------------

 

 

                     Kính gửi: Phòng GD&ĐT Cái Nước; Hiệu trưởng các trường THCS.

                  Căn cứ Hướng dẫn số 936/ SGDĐT-GDTrH-TX ngày 7/5/2015 của Sở GD&ĐT Cà Mau về tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016;

                 Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-SGDĐT ngày 7/5/2015 của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT và phê duyệt phương án phân ban năm học 2015-2016;

               Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

                  Trường THPT Nguyễn Mai thông báo xét tuyển (không thi) vào lớp 10 năm học 2015-2016 như sau.

                  1.Đối tượng, điều kiện và hồ sơ đăng kí xét tuyển:

                 1.1.Đối tượng xét tuyển: Học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào lớp 10 nhưng không dự thi hoặc có dự thi nhưng không trúng tuyển, phải có hồ sơ hợp lệ và đủ các điều kiện sau đây.

                  1.2.Về trình độ văn hóa:

-Đã tốt nghiệp THCS (phổ thông hoặc GDTX).

-Về độ tuổi: Thực hiện theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học,

                  1.3.Hồ sơ gồm:

+Đơn xin dự tuyển theo mẫu của trường THPT Nguyễn Mai ;

+Học bạ cấp THCS (bản chính)

+Các giấy chứng nhận hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, cộng điểm khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp,.

+Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THCS.

+Bản sao giấy khai sinh.

+Hai ảnh 3cm x 4cm.

.HS năm trước chưa trúng tuyển phải có thêm giấy xác nhận của UBND cấp xã, không trong thời gian bị phạt tù hoặc giới hạn quyền công dân, độ tuổi không vượt quá 2 tuổi theo quy định.

.HS ngoài tỉnh chuyển về, ngoài các hồ sơ nêu trên phải có hộ khẩu ở Cà Mau hoặc giấy tạm trú của công an địa phương xác nhận hay quyết định điều động cha (mẹ) về công tác tại Cà Mau.

*Học sinh dự thi vào các trường THPT nhưng không đủ điểm trúng tuyển muốn xét tuyển cũng phải nộp đủ hồ sơ theo quy định (không lấy phiếu điểm thay thế)

                 2.Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

-Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/7/2015 đến ngày 31/7/2015.

-Thời gian Hội đồng tuyển sinh tổ chức xét tuyển: Từ ngày 01/8/2015 đến ngày 07/8/2015.

                    3.Chỉ tiêu tuyển, điều kiện trúng tuyển:

-Chỉ tiêu tuyển của trường là 300 học sinh, có phân hóa trình độ HS theo lớp,

-Điều kiện trúng tuyển: Dựa trên kết quả rèn luyện, học tập 4 năm học ở trung học cơ sở của học sinh cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích. Điểm trúng tuyển tính từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu, điểm được tính như sau:

+ Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm;

+ Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm;

+ Các trường hợp còn lại: 5 điểm.

* Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 4 điểm.

* Điểm xét tuyển là tổng số điểm của:

+ Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở;

+ Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.

*Lưu ý: HS khi đến đăng kí và nộp hồ sơ xét tuyển sẽ được nhà trường hướng dẫn thêm về quy chế, thủ tục…

 

 Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐT Cái Nước –để phối hợp;

-Các trường THCS,

-Đăng website trường;

-Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Đức Mạnh

 

 

 

 

 

Tải xuống
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn