SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT NGUYỄN MAI

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

 

Năm học 2018 - 2019

--------

 

THỨ/NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

GHI CHÚ

HAI

20/05/2019

 

 

 

 

 

 - Các lớp học theo TKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Các lớp học theo TKB

 

 

 - 15h, hội ý Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

BA

21/05/2019

 - Các lớp học theo TKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Các lớp học theo TKB

 

 

 

 

           

 - 19h, họp Chi bộ Đảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/05/2019

 - Các lớp học theo TKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Các lớp học theo TKB

       

 

 

 - 15h, họp Hội đồng kỷ luật học sinh

 

 

 

 

 

 

NĂM

23/05/2019

 - Các lớp học theo TKB

 

 

 

 

 

 

  - Các lớp học theo TKB

 

 

 

 - 18h30', họp xét Hạnh kiểm học sinh Khối 10,11.

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

24/05/2019

- Các lớp học theo TKB

  

 

 

 

 

 - Các lớp học theo TKB  

 

 

 - 14h, họp Chi đoàn giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

25/05/2019

 

 

 - 6h45', hội ý GVCN lớp

 

 - Các lớp học theo TKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

26/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Cái Nước, ngày 18 tháng 05 năm 2019

                                                                                                                     

                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     

Tải xuống
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn