SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT NGUYỄN MAI

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

 

Năm học 2018 - 2019

--------

 

THỨ/NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

GHI CHÚ

HAI

15/04/2019

 

 

 

 

- Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

 

 

 

 

 - Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

 

 

 

 

BA

16/04/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Các lớp học theo TKB

 

 

 

 

 - Tiết 4, Khối 12 thi học kỳ II môn GDCD

 

 

 

  - Tiết 5, Khối 12 thi học kỳ II môn KTCN

 

 

 

 

 

 - Các lớp học theo TKB

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

17/04/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Các lớp học theo TKB

 

 

 

 

 

 - Tiết 5, Khối 12 thi học kỳ II môn Lịch sử.

 

 

 

 

 

 

 

 - Các lớp học theo TKB

 

 

 

 

 

 

NĂM

18/04/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Các lớp học theo TKB

 

 

 

 - Tiết 3, Khối 12 thi học kỳ II môn Vật lý

 

 

 

  - Tiết 4, Khối 12 thi học kỳ II môn Tin học

 

 

 

 

 - Các lớp học theo TKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

19/04/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Các lớp học theo TKB

 

 

 

 

 - Tiết 3, Khối 12 thi học kỳ II môn Sinh học

 

 
 
  - Tiết 4, Khối 12 thi học kỳ II môn Hóa học
 
 
 
 
 
 

 - Các lớp học theo TKB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

20/04/2019

 

 

 - 6h45', hội ý GVCN lớp

 

 

 

 - Các lớp học theo TKB

 

 

 

 

  - Tiết 2, Khối 12 thi học kỳ II môn Địa lý

 

 

 

  - Tiết 3, Khối 12 thi học kỳ II môn Ngoại ngữ

 

 

 

 

 - Các Tổ chuyên môn, Văn phòng họp

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

21/04/2019

  

 

  - 6h30', Khai mạc Kỳ thi nghề PT năm học 2018 - 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Cái Nước, ngày 13 tháng 04 năm 2019

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     

Tải xuống
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn