SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT NGUYỄN MAI

                           ------------------------

Số:        /KH- THPT NM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Cái Nước, ngày 23  tháng 8 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

TỰU TRƯỜNG VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

-----------------------------

 
   

 

 

A.CÁC CĂN CỨ:

-Hướng dẫn số 2274/SGDĐT-GDPT ngày 02/8/2016 của Sở GD&ĐT Cà Mau về hướng dẫn tổ chức thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2016-2017; Hướng dẫn số 2276/SGDĐT-GDPT ngày 02/8/2016 của Sở GD&ĐT Cà Mau hưỡng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016-2017;

-Công văn số 2420/SGDĐT-GDPT ngày 17/8/2016 của Sở GD&ĐT Cà Mau về hướng dẫn tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016-2017,

Trường THPT Nguyễn Mai lập kế hoạch thực hiện như sau.

B.NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

I.Các mốc thời gian:

1.Cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tựu trường từ ngày 25/8/2016 để thực hiện các hoạt động và nhiệm vụ,

2.Học sinh tựu trường và chuẩn bị cho năm học 2016-2017: 

*Từ ngày 29/8/2016 đến 03/8/2016. (Cán bộ, GV, NV được nghỉ Lễ Quốc khánh 01 ngày ( 02/9/2016)).

3.Ngày Khai giảng: Ngày 05/9/2016 (Tập trung lúc 6h45 phút)

4.Ngày học chính thức: Ngày 05/9/2016

II.Các hoạt động chính:

1.Đón học sinh đầu cấp.

Đoàn Thanh niên phối hợp với GVCN trực tiếp hướng dẫn và tổ chức các hoạt động để học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, tạo điều kiện để học sinh mới vào trường hòa nhập nhanh chóng vào môi trường học tập và rèn luyện thông qua sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, để HS hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình; rèn luyện một số kỹ năng cần thiết khi bước vào năm học mới.

1. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về nhà trường:

-GVCN hướng dẫn, giới thiệu cho học sinh tìm hiểu về truyền thống tốt đẹp của nhà trường; tổ chức bộ máy, cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường; Tìm hiểu và nắm vững Điều lệ, Quy chế nhà trường phổ thông, Quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, các nội quy, quy định của trường, của lớp, tìm hiểu về nhà báo, anh hùng Nguyễn Mai; Farem thi đua, việc thực hiện giờ giấc tập trung đầu giờ, ra vào lớp...

-Thông tin cho HS biết về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị học tập, vị trí phòng học, phòng bộ môn, thư viện, hệ thống thông tin (Mạng iternet, wifi, websiet..), phòng truyền thống, sân chơi, bãi tập, công trình nước và vệ sinh, trang phục, đồ dùng học tập và rèn luyện của học sinh khi đến trường.

-Hướng dẫn học sinh làm vệ sinh trường, lớp học, giữ vệ sinh, trực tuần, chăm sóc và sử dụng các công trình phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường.

2.Tìm hiểu về chương trình giáo dục.

-Tổ chức giới thiệu cho HS về mục đích, yêu cầu của chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập ở trường, ở lớp, các môn học và các hoạt động giáo dục của nhà trường. (13 môn học và 4 hoạt động GD);

-Hướng dẫn HS mua và sử dụng SGK, tài liệu tham khảo... Lưu ý các lớp phân ban T ở lớp 12.

3.Hướng dẫn tham gia một số hoạt động trong và ngoài nhà trường.

-Tổ chức cho HS lao động sắp xếp bàn ghế, vệ sinh trường lớp, trang trí lớp học, tìm hiểu và tham gia xây dựng cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện ngay từ đầu năm học, hoàn thành các phần việc được giao đầu năm.

-Giới thiệu di tích lịch sử đền thờ Bác Hồ, nêu giá trị văn hóa và ý nghĩa của việc tham gia chăm sóc, gìn giữ di tích.

-Đôn đốc HS nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập học và đóng các khoản tiền đầu năm học 2016-2017.

-Làm công tác tổ chức lớp học: Phân công ban cán sự lớp, cờ đỏ... bảo đảm đáp ứng yêu cầu tự quản và thúc đẩy các hoạt động giáo dục, thi đua cho cả năm học.

III.Tổ chức thực hiện.

-Các hoạt động cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự quản của HS, việc tổ chức các hoạt động nêu trên chủ yếu thực hiện trong thời gian tựu trường và thời gian chuẩn bị khai giảng năm học mới;

-Cán bộ quản lí; Các bộ phận, các đoàn thể, tổ chuyên môn, GVCN nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch để phối hợp thực hiện; Tổ trưởng các tổ chuyên môn, văn phòng xây dựng trong kế hoạch hoạt động đầu năm học, chỉ đạo đôn đốc giáo viên, nhân viên thực hiện có hiệu quả các công việc đầu năm học theo kế hoạch.

 

 

Nơi nhận

-Hiệu trưởng;

-Tổ trưởng các tổ CM, VP;

-Công đoàn, Đoàn TN;

-Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Mạnh

 

 

 

Tải xuống
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn