SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT NGUYỄN MAI

                                                

Số:        /KH- THPT NM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Cái Nước, ngày 31  tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

--------------------------

I.CÁC CĂN CỨ.

Hướng dẫn số 2274/SGDĐT-GDPT ngày 02/8/2016 của Sở GD&ĐT Cà Mau về hướng dẫn tổ chức thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2016-2017; Hướng dẫn số 2276/SGDĐT-GDPT ngày 02/8/2016 của Sở GD&ĐT Cà Mau hưỡng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016-2017;

Công văn số 2420/SGDĐT-GDPT ngày 17/8/2016 của Sở GD&ĐT Cà Mau về hướng dẫn tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016-2017,

Trường THPT Nguyễn Mai lập kế hoạch thực hiện như sau.

II.NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

1.Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 7h00 ngày 05/9/2016

- Địa điểm: Sân trường

2. Thành phần tham dự: Đại biểu, khách mời, CB,GV,NV và học sinh toàn trường.

3. Chương trình:

-Văn nghệ chào mừng,

-Thực hiện nghi lễ thủ tục.

+Đón HS lớp 10

+Chào cờ, hát quốc ca

+Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

+Đọc thư của Chủ tịch Nước nhân ngày khai giảng năm học mới (Mời lãnh đạo Huyện Cái Nước).

+Phát biểu của lãnh đạo các cấp

+Đọc Diễn văn khai giảng năm học mới  (Hiệu trưởng)

+ Đánh trống khai trường.

+Trao học bổng, xe đạp của các nhà tài trợ cho HS.

+Trao tập, SGK của Ban đại diện CMHS và nhà trường cho HS.

+HS về lớp ổn định tổ chức và bắt đầu tiết học thứ nhất.

4. Phân công trách nhiệm công tác chuẩn bị.

-Đón đại biểu: Thầy Là, thầy Nguyện, thầy Hận, thầy Châu, Đ/c Duy.

-Dẫn chương trình: Thầy Là

-Văn nghệ chào mừng: Thầy Châu +Đoàn Thanh niên

-Nghi lễ thủ tục.

 

TT

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Chỉ đạo

 

1

Ổn định học sinh khối 10 đứng đúng vị trí chuẩn bị

Giáo viên chủ nhiệm các lớp 10

Thầy Nguyện

 

2

Viết và đọc lời dẫn đón HS lớp 10

Thầy Châu

Hiệu trưởng

 

3

Hướng dẫn học sinh ngồi đúng vị trí  (sau khi diễu hành)

Giáo viên chủ nhiệm các lớp 10

Thầy Nguyện

 

4

Chuẩn bị âm thanh, trang trí khánh tiết khán lễ, băng rol, cờ, dù che nắng.

Đoàn TN

Thầy Nguyễn

5

Chuẩn bị bàn ghế đại biểu, CB, GV, NV, HS dự, vệ sinh khu vực khán lễ, sắp xếp bảng tên các lớp.

Tổ văn phòng, Đoàn TN; Lớp trực

Thầy Nguyện.

6

Chuẩn bị khăn trải bàn, cờ, bình hoa, SGK, tập HS, phụ trao học bổng....

Tổ văn phòng, Đoàn TN

Đ/c Duy

7

Làm giấy mời, gửi giấy mời

BGH, văn phòng

Hiệu trưởng

8

Đón đại biểu, sắp xếp chỗ ngồi đại biểu, CB, GV, VN, mời cơm sau khi kết thúc lễ.

BGH, tổ văn phòng.

Thầy Nguyện

9

Điều hành chương trình

Thầy Bùi Văn Là

Hiệu trưởng

10

Ổn định HS, sắp xếp chỗ ngồi cho HS

Giáo viên chủ nhiệm các lớp

Thầy Nguyễn

11

Viết và đọc diễn văn khai giảng

Thầy Mạnh

 

12

Đánh trống khai trường

Mời lãnh đạo dự lễ

Hiệu trưởng

13

Đọc thư của Chủ tịch nước

Mời lãnh đạo huyện

Hiệu trưởng

           

5. Tổ chức thực hiện:

- Các tổ, đoàn thể và cá nhân được phân công  có trách nhiệm triển khai kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, theo dõi, đôn đốc đảm bảo cho ngày khai giảng có không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, đạt được hiệu quả giáo dục, an toàn và tiết kiệm;

- Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý lớp trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ khai giảng, bảo đảm trật tự, nghiêm trang.

- Các nội dung chuẩn bị phải hoàn thành trước 17h ngày 4 tháng 9 năm 2016.

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2016 - 2017, yêu cầu  CB,GV,NV và học sinh theo dõi thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ xin phản ánh trực tiếp với Hiệu trưởng để được hướng dẫn hoặc thống nhất.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

-HT;

-Các tổ CM, VP, đoàn thể;

-Lưu VT.

 

 

 

                               Nguyễn Đức Mạnh

 

 

Tải xuống
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn