Danh sách học sinh tiên tiến, học sinh giỏi học kì II và cả năm, năm học 2014-2015

DANH SÁCH HỌC SINH TIÊN TIẾN

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014-2015

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

Ghi chú

1

Nguyễn Lam Trường

10C1

 

2

Huỳnh Quế Chi

10C5

 

3

Mai Trúc Lâm

10C5

 

4

Nguyễn Vũ Duy

10C7

 

5

Tô Trọng Khang

10C7

 

6

Nguyễn Duy Linh

10C7

 

7

Trần Văn Mơ

10C7

 

8

Nguyễn Hoài Thám

11C1

 

9

Mạc Hồng Dư

11C3

 

10

Phạm Yến Ngân

11C3

 

11

Nguyễn Thị Tiểu Nương

11C3

 

12

Lê Xuân Đạt

11C4

 

13

Mai Vũ Đang

11C5

 

14

Đoàn Yến Linh

11C7

 

15

Trần Ngọc Nhã

11C7

 

16

Dương Thị Thúy Dương

12C1

 

17

Huỳnh Văn Hải

12C2

 

18

Trần Văn Liêm

12C2

 

19

Nguyễn Thị Thảo Sương

12C3

 

20

Nguyễn Cao Nguyên

12C4

 

21

Trần Thị Đài Trang

12C4

 

22

Nguyễn Thị Diễm Hương

12C5

 

23

Đinh Bá Ngon

12C5

 

24

Trần Bảo Khuyên

12C6

 

25

Nguyễn Chúc Mai

12C6

 

26

Nguyễn Kiều Mi

12C6

 

27

Lưu Thúy Vi

12C6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2014-2015

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

Ghi chú

1

Nguyễn Quốc Cường

10T1

 

2

Trịnh Kiều Diễm

10T1

 

3

Nguyễn Thị Tuyết Hải

10T1

 

4

Phạm Văn Hợp

10T1

 

5

Trần Phú Khánh

10T1

 

6

Vũ Thị Thu Nga

10T1

 

7

Võ Thanh Ngân

10T1

 

8

Lê Én Nhạn

10T1

 

9

Nguyễn Bích Như

10T1

 

10

Trang Thị Bích Trân

10T1

 

11

Trần Khánh Băng

10T2

 

12

Võ Trần Khả Khăm

10T2

 

13

Nguyễn Thị Yến Linh

10T2

 

14

Trần Hồng Muội

10T2

 

15

Nguyễn Huỳnh Như

10T2

 

16

Võ Thị Thảo

10T2

 

17

Huỳnh Huyền Trâm

10T2

 

18

Nguyễn Ngọc Trân

10T2

 

19

Lê Hoàng Anh

10C1

 

20

Lê Khắc Minh

10C1

 

21

Hồ Thị Luyến

10C2

 

22

Phan Trung Tấn

10C3

 

23

Nguyễn Chí Tình

10C3

 

24

Lê Minh Trì

10C3

 

25

Trần Trường Trân

10C3

 

26

Nguyễn Như Ý

10C3

 

27

Nguyễn Công Chánh

10C4

 

28

Đỗ Minh Luân

10C4

 

29

Đặng Văn Thanh

10C5

 

30

Võ Thúy Vy

10C5

 

31

Nguyễn Hồng Cẩm

10C6

 

32

Nguyễn Duy Khang

10C6

 

33

Nguyễn Thị Liên

10C6

 

34

Trần Anh Pháp

10C6

 

35

Trần Hoàng Thu

10C6

 

36

Nguyễn Văn Trọng

10C6

 

37

Lại Huyền Chân

10C7

 

38

Lê Đức Em

10C7

 

39

Nguyễn Duy Linh

10C7

 

40

Nguyễn Diễm My

10C7

 

41

Bao Cẩm Nhung

10C7

 

42

Mai Thị Như

10C7

 

43

Châu Tiến Sĩ

10C7

 

44

Lê Dương Hữu Thịnh

10C7

 

45

Võ Huyền Trang

10C7

 

46

Võ Văn Trưởng

10C7

 

47

Trần Thị Nâu

10C7

 

48

Lê Đức Anh

11C1

 

49

Huỳnh Quốc Dẩn

11C1

 

50

Phạm Khắc Điệp

11C1

 

51

Châu Vũ Hảo

11C1

 

52

Huỳnh Kim Hoa

11C1

 

53

Võ Lý Huỳnh

11C1

 

54

Huỳnh Văn Kha

11C1

 

55

Nguyễn Vũ Lâm

11C1

 

56

Lê Yến Linh

11C1

 

57

Trần Khánh Linh

11C1

 

58

Huỳnh Diễm My

11C1

 

59

Phạm Thanh Ngọc

11C1

 

60

Trương Trọng Nguyễn

11C1

 

61

Trần Quí Nhất

11C1

 

62

Phan Thị Như

11C1

 

63

Bùi Xuân Phong

11C1

 

64

Nguyễn Chí Quân

11C1

 

65

Tiêu Phúc Thịnh

11C1

 

66

Nguyễn Thị Thanh Thoảng

11C1

 

67

Phạm Văn Tiển

11C1

 

68

Nguyễn Huyền Trân

11C1

 

69

Võ Anh Văn

11C1

 

70

Trần Gia Bảo

11C2

 

71

Bùi Văn Đảm

11C2

 

72

Lâm Thành Đô

11C2

 

73

Phan Hoàng Khang

11C2

 

74

Trương Ngọc Lanh

11C2

 

75

Cao Thị Mẩn

11C2

 

76

Nguyễn Tuyết Ngân

11C2

 

77

Nguyễn Loan Thảo

11C2

 

78

Huỳnh Linh Thư

11C2

 

79

Phạm Hồng Tiên

11C2

 

80

Bùi Ngọc Tiền

11C2

 

81

Nguyễn Văn Út

11C2

 

82

Huỳnh Quốc An

11C3

 

83

Nguyễn Duy Phú

11C3

 

84

Huỳnh Thị Mỹ Til

11C3

 

85

Lê Trường Vũ

11C3

 

86

Tô Khánh Duy

11C6

 

87

Nguyễn Hoàng Lương

11C6

 

88

Nguyễn Thị Nhẫn

11C6

 

89

Tô Thị Chúc Linh

11C7

 

90

Nguyễn Thị Thúy Linh

11C7

 

91

Trần Thị Út

11C7

 

92

Nguyễn Phước Thịnh

11C8

 

93

Nguyễn Thanh Thanh

11C8

 

94

Nguyễn Mỹ Âu

12C1

 

95

Lê Mạnh Bạo

12C1

 

96

Hồ Quốc Dương

12C1

 

97

Liên Nhựt Khang

12C1

 

98

Huỳnh Thị Kiểm

12C1

 

99

Kiều Trung Kiên

12C1

 

100

Trương Xa Ky

12C1

 

101

Phan Tiểu Long

12C1

 

102

Nguyễn Diễm My

12C1

 

103

Phùng Hoài Nam

12C1

 

104

Nguyễn Trung Nguyên

12C1

 

105

Nguyễn Ấu Nhi

12C1

 

106

Lê Thị Như

12C1

 

107

Huỳnh Thị Như

12C1

 

108

Nguyễn Diễm Phúc

12C1

 

109

Phan Ngọc Quí

12C1

 

110

Nguyễn Phú Quý

12C1

 

111

Nguyễn Hồng Sơn

12C1

 

112

Nguyễn Kim Tấm

12C1

 

113

Nguyễn Trí Thức

12C1

 

114

Nguyễn Hồng Tươi

12C1

 

115

Trần Thanh Út

12C1

 

116

Nguyễn Văn Xanh

12C1

 

117

Nguyễn Hồng Y

12C1

 

118

Mạc Kim Yến

12C1

 

119

Phạm Hoàng Ân

12C2

 

120

Châu Thái Âu

12C2

 

121

Mai Văn Bắc

12C2

 

122

Nguyễn Hữu Bằng

12C2

 

123

Tô Như Bình

12C2

 

124

Nguyễn Kim Cương

12C2

 

125

Trần Khắc Duy

12C2

 

126

Nguyễn Ánh Kiều

12C2

 

127

Nguyễn A Mil

12C2

 

128

Mai Văn Nam

12C2

 

129

Hồ Minh Trưởng

12C2

 

130

Nguyễn Cẩm Tú

12C2

 

131

Lê Minh Chiến

12C2

 

132

Huỳnh Thị Diễm

12C3

 

133

Nguyễn Quốc Nam

12C3

 

134

Huỳnh Ngọc Chuẩn

12C3

 

135

Lê Hoàng Nhân

12C3

 

136

Lê Cẩm Quyên

12C3

 

137

Nguyễn Diểm Phương

12C3

 

138

Bùi Anh Thương

12C3

 

139

Huỳnh Huyền Trân

12C3

 

140

Nguyễn Như Ý

12C3

 

141

Phạm Mỹ Ngọc

12C3

 

142

Nguyễn Thành Động

12C3

 

143

Lâm Sĩ Ben

12C4

 

144

Ngô Văn Sang

12C4

 

145

Đỗ Thùy Trang

12C4

 

146

Nguyễn Hoàng Tươi

12C4

 

147

Trần Văn Cần

12C5

 

148

Trần Đức Thịnh

12C5

 

149

Võ Mỹ Thanh

12C5

 

150

Nguyễn Dương Linh

12C5

 

151

Lâm Quốc Đạt

12C5

 

152

Tô Quốc Khải

12C5

 

153

Tạ Hồng Nhịn

12C5

 

154

Nguyễn Lý Huỳnh

12C5

 

155

Đinh Thị Diễm My

12C5

 

156

Nguyễn Hoàng Thal

12C5

 

157

Trần Thúy Duy

12C6

 

158

Bùi Đổi Đời

12C6

 

159

Châu Thị Ly

12C6

 

160

Võ Huệ My

12C6

 

161

Nguyễn Ngọc Nho

12C6

 

162

Phan Chí Tại

12C6

 

163

Tiết Thanh Tường

12C6

 

164

Bùi Kim Xuyến

12C6

 

165

Hồng Bảo Yến

12C6

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014-2015

 

 

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

Ghi chú

1

Huỳnh Thị Ánh

10T1

 

2

Lâm Văn Hiếu

11C2

 

3

Nguyễn Thị Lành

11C2

 

4

Lê Đình Mỹ Uyên

12C1

 

5

Đoàn Xuân Chúc

12C4

 

6

Trịnh Kiều Trang

12C4

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2014-2015

 

 

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

Ghi chú

1

Bùi Chúc Duyên

10T1

 

2

Nguyễn Quốc Nhạn

10T1

 

3

Trần Văn Tâm

10T1

 

4

Nguyễn Trãi

10T1

 

5

Nguyễn Tú Trinh

10T1

 

6

Tạ Phương Tính

10C7

 

7

Trần Long Hải

11C1

 

8

Nguyễn Thị Mỹ Linh

11C1

 

9

Lê Diễm My

11C1

 

10

Nguyễn Tấn Tài

11C1

 

11

Trần Tú Trinh

11C1

 

12

Phạm Thị Cẩm Giang

11C2

 

13

Bùi Chúc Linh

11C2

 

14

Bùi Thị Nhã Trân

11C2

 

15

Nguyễn Thảo Vy

11C2

 

16

Dương Việt Khái

12C1

 

17

Nguyễn Thúy Quỳnh

12C1

 

18

Cao Trung Tính

12C1

 

19

Trần Khả Trân

12C1

 

20

Lê Thúy Uyên

12C1

 

21

Lý Văn Toàn

12C3

 

 

 

 

Tải xuống
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn