DANH SÁCH HỌC SINH ĐI THI TẠI BẠC LIÊU

----------------------

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Số báo danh

Địa điểm thi

Điện thoại

1

LÊ MINH CHIẾN

29/06/1997

381848571

DBL000771

GDTX tỉnh Bạc Liêu

 

2

NGUYỄN LINH ĐA

27/05/1997

381867552

DBL001563

GDTX tỉnh Bạc Liêu

 

3

LIÊN NHỰT KHANG

29/11/1997

381783718

DBL003288

GDTX tỉnh Bạc Liêu

 

4

TRƯƠNG XA KY

9/6/1997

381783828

DBL003697

GDTX tỉnh Bạc Liêu

 

5

PHÙNG HOÀI NAM

1/1/1997

381762031

DBL005119

GDTX tỉnh Bạc Liêu

 

6

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

22/12/1997

381839048

DBL005705

GDTX tỉnh Bạc Liêu

 

7

NGÔ VĂN SANG

10/9/1996

381848357

DBL007368

GDTX tỉnh Bạc Liêu

 

8

NGUYỄN TRÍ THỨC

24/11/1997

381783733

DBL008653

GDTX tỉnh Bạc Liêu

 

9

TRẦN KHẮC DUY

18/01/1997

381798914

DBL001326

Trường Cao đẳng Y tế

 

10

NGUYỄN LÝ HUỲNH

12/1/1997

381867417

DBL002984

Trường Cao đẳng Y tế

 

11

DƯƠNG VIỆT KHÁI

2/1/1997

381787578

DBL003252

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

 

12

KIỀU TRUNG KIÊN

13/10/1997

381856523

DBL003590

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

 

13

TRẦN VĂN LIÊM

1/1/1997

381801335

DBL003899

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

 

14

MAI VĂN NAM

4/7/1997

381882836

DBL005087

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

 

15

CAO TRUNG TÍNH

22/10/1996

381806664

DBL008906

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

 

16

NGUYỄN HOÀNG TƯƠI

23/08/1996

381798820

DBL009882

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

 

17

TRẦN THANH ÚT

20/07/1996

381816097

DBL009949

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

 

18

TRẦN ĐỨC THỊNH

28/08/1997

381878040

DBL008195

Trường Châu Văn Đặng

 

19

TIẾT THANH TƯỜNG

6/2/1996

381886221

DBL009900

Trường Châu Văn Đặng

 

20

NGUYỄN VĂN LINH

30/11/1996

381867420

DBL004156

Đại học Bạc Liêu - Cơ sở 1

 

21

ĐINH BÁ NGON

16/09/1997

381824289

DBL005618

Đại học Bạc Liêu - Cơ sở 1

 

22

PHAN CẨM THOÁN

9/2/1997

381878720

DBL008266

Đại học Bạc Liêu - Cơ sở 1

 

23

PHAN CHÍ TẠI

15/02/1997

381783685

DBL008706

Đại học Bạc Liêu - Cơ sở 1

 

24

TRỊNH KIỀU TRANG

13/03/1996

381856391

DBL009170

Đại học Bạc Liêu - Cơ sở 1

 

25

NGUYỄN VĂN XANH

26/03/1995

381801831

DBL010287

Đại học Bạc Liêu - Cơ sở 1

 

26

CHÂU VĨNH AN

1/11/1996

381889255

DBL000039

Đại học Bạc Liêu - Cơ sở 2

 

27

NGUYỄN KIM CƯƠNG

10/5/1997

381782757

DBL000896

Đại học Bạc Liêu - Cơ sở 2

 

28

TÔ HOÀNG HUYNH

4/7/1997

381839253

DBL002948

Đại học Bạc Liêu - Cơ sở 2

 

29

NGUYỄN T NHƯ HUỲNH

30/04/1996

381787866

DBL002994

Đại học Bạc Liêu - Cơ sở 2

 

30

TRẦN BẢO KHUYÊN

4/11/1997

381783782

DBL003558

Đại học Bạc Liêu - Cơ sở 2

 

31

NGUYỄN DƯƠNG LINH

14/12/1997

381874820

DBL004099

Đại học Bạc Liêu - Cơ sở 2

 

32

CHÂU CÔNG TOẠI

15/01/1996

381783739

DBL008956

Đại học Bạc Liêu - Cơ sở 2

 

33

ĐỖ THÙY TRANG

10/11/1995

381782594

DBL009068

Đại học Bạc Liêu - Cơ sở 2

 

34

NGUYỄN MỸ ÂU

24/08/1997

381886117

DBL000361

Trường Dân tộc nội trú

 

35

HUỲNH THỊ DIỂM

18/08/1997

381824292

DBL001008

Trường Dân tộc nội trú

 

36

DƯƠNG T .THÚY DƯƠNG

2/2/1997

381867575

DBL001458

Trường Dân tộc nội trú

 

37

NGUYỄN CHÍ NGUYỀN

12/1/1997

381782338

DBL005755

Trường Dân tộc nội trú

 

38

LÝ VĂN TOÀN

17/02/1997

381827113

DBL008986

Trường Dân tộc nội trú

 

39

NGUYỄN A MIL

1/1/1997

381787891

DBL004722

THCS Ng.Thị Minh Khai

 

40

NGUYỄN PHÚ QUÝ

29/11/1997

381833255

DBL007193

THCS Ng.Thị Minh Khai

 

41

TRẦN VĂN CẦN

19/09/1996

381856555

DBL000653

THCS Hòa Bình

 

42

NGUYỄN ĐÌNH CHIÊU

17/12/1997

381867227

DBL000785

THCS Hòa Bình

 

43

NGUYỄN HOÀNG THAL

22/08/1997

381886405

DBL007734

THCS Hòa Bình

 

44

VÕ MỸ THANH

16/02/1997

381800168

DBL007818

THCS Hòa Bình

 

45

HỒ QUỐC DƯƠNG

15/06/1996

381856273

DBL001467

THCS Lê Thị Cẩm Lệ

 

46

PHAN TIỂU LONG

9/7/1997

381816096

DBL004359

THCS Lê Thị Cẩm Lệ

 

47

LÊ ĐÌNH DUY

2/2/1997

381839441

DBL001209

THCS Trần Huỳnh

 

48

BÙI VĂN MINH

2/2/1996

381778545

DBL004727

THCS Trần Huỳnh

 

49

NGUYỄN DIỄM MY

26/08/1997

381816245

DBL004932

THCS Trần Huỳnh

 

50

PHAN NGỌC QUÍ

15/09/1997

381783852

DBL007157

THCS Trần Huỳnh

 

51

NGUYỄN KIM TẤM

13/04/1997

381856482

DBL007640

THCS Trần Huỳnh

 

52

PHẠM HOÀNG ÂN

23/04/1994

381839679

DBL000353

THCS Trần Văn Ơn

 

53

HUỲNH TRỌNG HIẾU

2/1/1997

381886135

DBL002556

THCS Vĩnh Mỹ B

 

54

NGUYỄN ÁNH KIỀU

8/8/1997

381848224

DBL003665

THCS Vĩnh Mỹ B

 

55

CHÂU THỊ LY

1/1/1996

381878778

DBL004540

THCS Vĩnh Mỹ B

 

56

LÊ THỊ NHƯ

4/12/1997

381783773

DBL006446

THCS Vĩnh Mỹ B

 

57

HỒ VŨ TRƯỜNG

15/08/1996

381782389

DBL009646

THCS Vĩnh Mỹ B

 

58

NGUYỄN HỒNG TƯƠI

2/9/1997

381872952

DBL009881

THCS Vĩnh Mỹ B

 

59

LÊ THÚY UYÊN

18/05/1996

381827111

DBL009959

THCS Vĩnh Mỹ B

 

60

MẠC KIM YẾN

17/05/1997

381766814

DBL010490

THCS Vĩnh Mỹ B

 

61

LÊ MẠNH BẠO

1/1/1996

381727781

DBL000499

THCS Võ Thị Sáu

 

62

MAI VĂN BẮC

4/7/1997

381882837

DBL000501

THCS Võ Thị Sáu

 

63

ĐOÀN XUÂN CHÚC

14/11/1997

381855671

DBL000815

THCS Võ Thị Sáu

 

64

NGUYỄN TẤN ĐẠT

31/10/1996

381886447

DBL001712

THCS Võ Thị Sáu

 

65

TRẦN NHẬT LINH

2/10/1997

381878578

DBL004226

THCS Võ Thị Sáu

 

66

NGUYỄN HẢI NGÂN

9/1/1997

381801925

DBL005211

THCS Võ Thị Sáu

 

67

TRẦN VĂN NGUYỆN

7/6/1996

381782276

DBL005850

THCS Võ Thị Sáu

 

68

NGUYỄN NHƯ Ý

15/12/1997

381782252

DBL010408

THCS Võ Thị Sáu

 

69

NGUYỄN THÁI YÊN

8/8/1993

381621167

DBL010458

THCS Võ Thị Sáu

 

70

LÊ TRỌNG HỮU

25/03/1996

381762018

DBL003119

THPT Bạc Liêu

 

71

NGUYỄN TRUNG KIÊN

9/10/1996

381825457

DBL003600

THPT Bạc Liêu

 

72

NGUYỄN CHÚC LINH

20/07/1995

381762080

DBL004093

THPT Bạc Liêu

 

73

NGUYỄN HỒNG PHÚC

25/04/1990

381542222

DBL006895

THPT Bạc Liêu

 

74

PHAN HỒNG XIÊM

00/00/1995

381685580

DBL010289

THPT Bạc Liêu

 

75

LÂM SĨ BEN

1/1/1996

381878583

DBL000535

THPT Chuyên Bạc Liêu

 

76

HUỲNH VĂN DỰ

6/4/1997

381749833

DBL001440

THPT Chuyên Bạc Liêu

 

77

NGUYỄN THÀNH ĐỘNG

25/06/1997

381878667

DBL001992

THPT Chuyên Bạc Liêu

 

78

LẦM VĂN HẢI

6/12/1994

381778554

DBL002232

THPT Chuyên Bạc Liêu

 

79

NGUYỄN T DIỄM HƯƠNG

15/03/1997

381848047

DBL003045

THPT Chuyên Bạc Liêu

 

80

HUỲNH VIỆT MINH

15/04/1997

381840889

DBL004740

THPT Chuyên Bạc Liêu

 

81

TRẦN VĂN NGHIÊM

16/11/1996

381778471

DBL005436

THPT Chuyên Bạc Liêu

 

82

NGUYỄN TRỌNG NHÂN

16/09/1997

381878993

DBL005986

THPT Chuyên Bạc Liêu

 

83

TRẦN DIỄN SƠN

10/8/1997

381867898

DBL007477

THPT Chuyên Bạc Liêu

 

84

VÕ VĂN CƯỜNG

6/11/1994

381787448

DBL000966

THPT Giá Rai

 

85

LÊ THANH LIÊM

9/4/1997

381801499

DBL003892

THPT Giá Rai

 

86

VỎ PHƯƠNG NAM

9/10/1997

381856167

DBL005140

THPT Giá Rai

 

87

NGUYỄN T THẢO SƯƠNG

10/5/1997

381856769

DBL007513

THPT Giá Rai

 

88

ĐOÀN DIỄM THÚY

17/04/1997

381833941

DBL008441

THPT Giá Rai

 

89

BÙI KIM XUYẾN

19/08/1997

381783625

DBL010348

THPT Giá Rai

 

90

TRẦN NGỌC GIÀU

9/9/1997

381824508

DBL002162

THPT Hiệp Thành

 

91

TRẦN KHẢ TRÂN

15/08/1997

381886113

DBL009364

THPT Hiệp Thành

 

92

TRƯƠNG MINH KHANG

10/10/1997

381878638

DBL003323

THPT Lê Thị Riêng

 

93

TRẦN VĨNH KHÁNH

22/08/1997

381782313

DBL003429

THPT Lê Thị Riêng

 

94

HUỲNH THỊ NHƯ

7/11/1997

381839464

DBL006416

THPT Lê Thị Riêng

 

95

NGUYỄN DIỄM PHÚC

15/11/1997

381867772

DBL006892

THPT Lê Thị Riêng

 

96

NGUYỄN THANH SẮC

6/3/1997

381824974

DBL007403

THPT Lê Thị Riêng

 

97

TRẦN MINH TÂM

19/11/1996

381867745

DBL007637

THPT Lê Thị Riêng

 

98

NGUYỂN CẨM TÚ

10/10/1995

371905544

DBL009703

THPT Lê Thị Riêng

 

99

HỒ MINH TRƯỞNG

9/8/1996

381886397

DBL009680

THPT  Lê Văn Đẩu

 

100

LÊ HOÀNG ÂN

1/1/1997

381801998

DBL000347

THPT Nguyễn Trung Trực

 

101

NGUYỄN BẢO DUY

19/07/1996

381816382

DBL001238

THPT Nguyễn Trung Trực

 

102

LÊ NGỌC LIỄM

24/12/1997

381801021

DBL003903

THPT Nguyễn Trung Trực

 

103

NGUYỄN ẤU NHI

20/10/1997

381801158

DBL006166

THPT Nguyễn Trung Trực

 

104

NGUYỄN THÚY QUỲNH

28/12/1997

381798888

DBL007319

THPT Nguyễn Trung Trực

 

105

LÊ ĐÌNH MỸ UYÊN

27/02/1997

381824724

DBL009956

THPT Nguyễn Trung Trực

 

106

PHAN VĂN VẸN

10/2/1996

381727755

DBL010038

THPT Nguyễn Trung Trực

 

 

 

Tải xuống
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn