DANH SÁCH

DỰ KIẾN  HỘI ĐỒNG COI THI, CHẤM THI

 NGHỀ PHỔ THÔNG LỚP 11, NĂM HỌC 2013-2014

(kèm theo tờ trình số         /TTr,  ngày 02/4/2014)

-------------------------

1.Hội đồng coi thi:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Nguyễn Đức Mạnh

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Trần Văn Hiện

P. hiệu trưởng

P. chủ tịch

3

Phạm Thanh Duy

TTVP

Thư ký

4

Nguyễn Ngọc Giàu

Giáo viên

Giám thị

5

Lê Chí Nguyễn

Giáo viên

Giám thị

6

Đặng Hồng Thẩm

Giáo viên

Giám thị

7

Nguyễn Kiều Yến

Giáo viên

Giám thị

8

Đoàn Văn Hậu

Giáo viên

Giám thị

9

Trần Lê Thanh Loan

Giáo viên

Giám thị

10

Đào Văn Đua

Giáo viên

Giám thị

11

Phạm Thành Văn

Giáo viên

Giám thị

12

Nguyễn Văn Chính

Giáo viên

Giám thị

13

Lê Văn Châu

Giáo viên

Giám thị

14

Phan Văn Kiên

Giáo viên

Giám thị

15

Ngô Thị Thu Hương

Giáo viên

Giám thị

16

Cao Trường Sơn

Giáo viên

Giám thị

17

Nguyễn Vũ Huệ

Giáo viên

Giám thị

18

Ma Thị Nga

Giáo viên

Giám thị

19

Phan Minh Kha

Giáo viên

Giám thị

20

Bùi Hằng Ni

Giáo viên

Giám thị

21

Nguyễn Hải Đăng

Giáo viên

Giám thị

22

Hồ Minh Lê

Giáo viên

Giám thị

23

Ngô Gia Lễ

NV

Bảo vệ

24

Trần Diễm Phúc

NV

Phục vụ

25

Ong Thế Bình

NV

Y tế

 

2.Hội đồng chấm thi:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Nguyễn Đức Mạnh

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Trần Văn Hiện

P. hiệu trưởng

P. chủ tịch

3

Nguyễn Thanh Tùng

Thư ký HĐSP

Thư kí

4

Lê Chí Nguyễn

Giáo viên

Giám khảo

5

Phạm Xuân Lâm

Giáo viên

Giám khảo

6

Nguyễn Vũ Huệ

Giáo viên

Giám khảo

7

Phan Minh Kha

Giáo viên

Giám khảo

 

Tải xuống
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn